Eit robust næringsliv

Eg har i enkelte samanhengar peika på at Agder har eit einsidig næringsliv, og at vi derfor må legge til rette for mangfald, innovasjon og omstilling.