• Huntonit investerer nå tungt i en stor ny Defibrør for produksjon av mekanisk tremasse. Den nye Defibrøren vil erstatte fire små Defibrører fra 1960- tallet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Arkivfoto

Ny optimisme for treforedlingsindustrien

I starten av 2015 kom rapporten fra den nasjonale strategigruppa SKOG22 som gir et godt utgangspunkt for skog og trenæringen i Norge.