Dette for å bevare det verdifulle naturområdet som brukes av både lokale beboere og byens innbyggere forøvrig. Altså helt i tråd med hva et enstemmig kommunestyre i Kristiansand har vedtatt. Det samme har fylkeskommunen og fylkesmannen.

Les også: — Furre har tatt for mye tran

Les også: Ordfører Furre: – Makan til rot!

Så leser vi at leder for Agderbenken har kontaktet departementet, og nærmest instruert politisk ledelse til å endre syn på saken. Man skulle forvente at landsdelens representant jobbet for sine egne, for landsdelen hun representerer og vedtak det er enighet om lokalt.Dette er et alvorlig tillitsbrudd mellom henne som representant for Sørlandet og befolkningen hun er valgt inn av. Sørlandsbenken sier de skal jobbe sammen for sørlandssaker, ikke mot dem. Spesielt ikke i saker der partiene lokalt er enige. Hun bør avklare sin rolle i denne saken. Vi har en fornemmelse om at den har vært svært sentral.

Hva Åse Michaelsen vil oppnå med å hindre at tverrpolitiske vedtak fra landsdelen hun representerer, blir fulgt opp nasjonalt, kan vi bare undre oss over. Hun må gi oss svar.