Fellesskap truer fellesskap

Når kommunen, som den har gjort på Grim, bosetter mennesker som sliter med ulike problemer, ligger det en forpliktelse i å følge det opp.