Ett universitet for Telemark og Agder

Tanken om sammenslåing mellom UiA og Høgskolen i Telemark har blitt møtt med skepsis. Mye taler likevel for at de to institusjonene vil tjene på å gå sammen, faglig og administrativt.