Forbilledlig

Hjørnesteinsbedriften Simek i Flekkefjord er en bedrift til etterfølgelse for andre.