Vi har alle et ansvar

Norge var det første landet i verden som vedtok en barnevernlov. Allerede den gang var det debatt om hvordan man skulle behandle unge lovbrytere. Spørsmålet har stått om straff eller behandling, samfunnsvern eller barnevern. Er det barnas rettigheter eller samfunnets behov for beskyttelse som gjelder?