Sørlandet i 2020!

Internasjonaliseringen skjer på minst to akser. Ved at Sørlandske bedrifter orienterer seg mot utenlandske markeder og ved at utenlandsk arbeidskraft trekkes til Sørlandet.