Barnepikene og kampen mot raseskillet i USA

Selv om lovene er endret i dag, henger det segregerte samfunn fortsatt igjen mange steder i Sørstatene.