Kortslutning i Høyre

Ideologisk debatt er i utgangspunktet av det gode. Mye av denne debatten har de siste årene foregått i partiet Høyre.