Hvor stor risiko bør vi akseptere?

Vi må akseptere risiko som helt normalt. Men nå ropes det på sikring av alt. Livet er et risikofylt prosjekt. Det er ingen opsjon å eliminere all risiko. Det som er det reelle valget, er hvor mye risiko vi som samfunn vil leve med.