Er det bruk for frivillige medarbeidere?

Inntil det motsatte er bevist, vil jeg påstå at det ikke er mye tradisjonelt og godt museumshåndverk Vest-Agder museet har ytt Setesdalsbanen i de fem årene de har hatt ansvaret.