Takk for sist?

Ikke annet å vente av Frps gruppeleder, Boa Salvesen.