Gale svar, tvang, medisin og mindre hjerne

Norge er på Europatoppen i tvangsbruk. Helsedirektoratet mener tvangen bør reduseres. Tvangen har økt på sykehusene, tross årlige beskjeder fra departementet om at tvang skal reduseres.