• MARKERING: I 1986 var det 25 år siden Berlinmuren ble satt opp, og dette ble markert med parade i Øst-Berlins gater. I dag er det 23 år siden muren ble revet, men artikkelforfatteren advarer mot en frammarsj av nyfascistiske partier i Sør- og Øst-Europa. FOTO: Franke, Klaus

Murene faller

Dessverre ser vi i dag at murtenkerne igjen er på frammarsj.