• EN AV MANGE: Bedriftene i NODE-klyngen har hentet mange kontrakter de siste årene. Tirsdag 28. august skrev vi om den hittil siste.

Something in the air

I boken "Verden er flat" er Thomas Friedmans budskap at ny teknologi gjør kunnskap i hele verden tilgjengelig for alle og at bedriftenes lokalisering har mindre betydning. Men er verden like flat som Friedman hevder?