Snakk med hverandre!

Mobbing starter som regel i ung alder og utvikler seg stadig jo eldre man blir.