Ny strategi for Cultiva

Ikke uventet avstedkom det negative reaksjoner fra voksne kunstnere da Cultiva tirsdag la fram sin radikalt endrede strategi.