Harmonisk mangfold

I Kristiansand som helhet har hver åttende innbygger fremmedkulturell bakgrunn.