Gje NHO svar som fortent

Lovfest lik rett pensjon for hjelpepleiarane.