Støtte til Natvig

Jeg kjenner Erling Natvig som en handlingens mann med store krav til å levere, en som ofrer alt for det han tror på.