Menneskerettigheter for alle

Retten til beskyttelse mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, retten til å være den du er, og til å elske den du vil, er en grunnleggende menneskerett.