Trafikk og næring

Hvem trodde da de første etableringene startet for tre tiår siden at utviklingen i Sørlandsparken skulle bli et problem? Slik det synes å ha blitt. Og årsaken er den enorme trafikkveksten på østsiden av byen.