Eldreomsorgen

Helse— og sosialsektoren i Kristiansand har pådratt seg et samlet underskudd på nesten 40 millioner kroner de siste årene.