Kvalitet i skolen – et styringsansvar

I Kristiansand har mange skoler egne planer for oppfølging av resultatene sine fra de nasjonale prøvene. Men Kristiansands øverste organ må sette seg mål og må ha en overordnet strategi for å nå målet.