Men hva med Vilhelm Krag?

Hva galt har Vilhelm Krag gjort Kristiansand.