Saklig sykehusdebatt?

Er det for mye å håpe på en saklig debatt om sykehusene på Agder?