• En skandinavisk union vil være mye lettere å oppnå og ha mye bedre forutsetninger for å lykkes enn hva den europeiske union noen gang hadde, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser de nordiske kongeparene under Grunnlovsjubileet på Eidsvoll. FOTO: Karlsen, Anette

Skandinavia - Europas nye stat?

Det er slett ikke sikkert at nasjonalstaten er den beste utrustningen for fremtiden, snarere tvert imot.