• Skaaras deltagelse er diskutert på Høyres gruppemøte. Vi er mange som er sterkt kritiske til at en fremtredende politiker i Kristiansand bystyre velger å ikle seg IDFs arbeidsuniform, skriver innsenderen. FOTO: Jon Solsvik

Nordmenn som løper Israels ærend

En uniform signaliserer verdier til omverdenen. Det er uniformens vesen. Derfor blir det problematisk når en norsk politiker kler seg i en uniform som kan forbindes med brudd på internasjonal rett. Kan en politiker fra KrF ha verv i Kristiansand bystyre og i neste øyeblikk tjenestegjøre for IDF?