• skeie2.jpg FOTO: Rambøll/Mad Arkitekter

Kjære politikere og medborgere!

Hvordan vil vi at kontakten mellom byen og havet skal være i fremtiden?