• Fellesanlegg? Aquarama reiser seg i byen og blir et nytt og godt tilbud til byens befolkning. Det er bra at ledelsen og politikere har lyttet til befolkningen og utvidet alternativene for ulike priser til ulik bruk. Det er viktig at badeanlegget ikke stenger store brukergrupper ute. FOTO: ARKIV

Aquarama og folkehelsen

Vi må også ha storsamfunnet i tankene.