Kommunikasjonsbyråkratene

Det er grunn til å gratulere Øyvind Hvalen fra Pensjonistpartiet med å ha beveget de ansvarlige til å faktisk reagere på hans henvendelse og plassere en benk ved busstopp 17-18 i H. Wergelandsgt. (Fvn 27/8).