Høyres seilas til Kjevik...

Ingen kan være i tvil om at det er behov for en mer effektiv atkomst til Kristiansand lufthavn, Kjevik.