Forskning og kontantstøtte

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) kom med sterke påstander under bystyrets budsjettdebatt.