Hvorfor ulike begrep

Dette er et åpent spørsmål til Fædrelandsvennens redaktør.