• Innsenderen er bekymret for fremtiden til mange lokalsamfunn i Søgne ved de foreslåtte traseene for ny E39. Han ønsker den nye traseen lenger nord. Bildet viser dagens E39 (t.v.) gjennom Lunde. FOTO: Kjartan Bjelland

Ny trase kan redde mye

Ettersom Statens vegvesen jobber videre med motorveiplanene synes det som om konsekvensene bare blir verre og verre, for flere og flere, også for Kristiansand.