Uklokt, Nystedt

Agder Energis leder, Tom Nystedt, presenterte i går den nye ledergruppen og la fram sin strategi. Ikke noe oppsiktsvekkende, men det er dog grunn til å sette spørsmålstegn både ved konsernsjefens politiske teft og hans forståelse av selskapets historie.