Djerv visjon

Stortinget har pålagt Jernbaneverket å starte planleggingen av en lyntogbane som skal binde sammen byene i Sør-Norge. Lar planene seg realisere vil det skape en samferdselsrevolusjon i Norge.