Spenning mellom tro og fornuft

Er det bra eller dårlig for et demokratisk samfunn at dets borgere trekker inn religiøse overbevisninger i politiske spørsmål?