Den Hellige Ånd som sosialkurator

Debatten om statskirken spisser seg til. Til tross for at saken har versert som tema i norsk politikk i over 30 år og at de fleste politiske partiene har krystallklare programformuleringer om å skille stat og kirke, begynner politikerne å fomle.