At valget til slutt falt på Lillesand, som knapt har hevet røsten i denne sammenheng, kom som en stor overraskelse på alle parter. Trolig vil det ta noe tid før Sørlandet får summet seg etter «sjokket». Nå som avgjørelsen er tatt, må imidlertid en samlet landsdel bidra til å legge forholdene maksimalt til rette for de menneskene som flytter med tilsynet fra Oslo til Lillesand. Dette gjelder så vel faglig som sosialt.Uansett beliggenhet betyr lokaliseringen av Post -og teletilsynet til Sørlandet mye for landsdelens videre utvikling som et tyngdepunkt i norsk, og etter hvert også internasjonal, IKT-sammenheng.