Mediene landet over har hoderystende formidlet de jo-jo-vedtakene som kommunens organer har vedtatt og endret fra den ene dagen til den andre når det gjelder to omstridte byggeprosjekter i skjærgården.Den ene dagen innvilges byggesøknadene. Den andre dagen omgjøres de. Og forskjellen utgjøres av det lokale Høyre-partiet. Her stemmer partiets medlemmer ja i forvaltningsutvalget og nei i planutvalget.Medienes omtale av dette politiske fenomen har fått Høyres gruppeleder i kommunestyreet, Olav Staalesen, til å uttale til Lillesands-Posten at mediene har «overdramatisert» saken.Det får han seg til å si samme dag som en av hans partifeller i kommunestyret har på trykk et innlegg i vår avis hvor han omtaler sin egen ordfører som «useriøs» og at han «burde skamme seg» og at han driver «triksing med delegerinsgregler og andre mer eller mindre ufine politiske grep».Til Staalesens orientering har hverken vi eller andre medier vært i nærheten av slike omtaler av hans partikolleger eller hans parti i denne saken.