• FOTO: JACOB BUCHARD

Prestisjeprosjektet Kunstsiloen må skrinlegges

Ærlig talt!