Abort i den private sfæren

Det er selvfølgelig lov å være abortmotstander i Norge. Men det er ikke akseptabelt å blande dette inn i profesjonelt virke.