Penger til skolene

Skolene må få en del av sine tildelinger i forhold til den sosioøkonomiske virkeligheten de befinner seg i.