• FØLGER TETT: Norges Bank følger kontinuerlig med på valuta- og rentemarkedene. Observasjonene trekker sannsynligvis i retning null endring i styringsrenten i morgen. FOTO: SCANPIX

Foran rentemøtet

Tidligere i år kom det antydninger om en mulig rentereduksjon i junimøtet, selv fra dette særdeles lave nivået.