Musikken vinner

Om ansettelse av romfolk i forbindelse med høstens Punkt.