• HANDLINGER: Religiøse handlinger må foreldre og elever i samarbeid med trossamfunn, ta seg av, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Hva med noen motforestillinger?

Forkynnelse er nå forbudt i RLE-timen.