• UTREDNING: At to statsråder mottar utredningen uten å love så mye som en krone til oppfølging av forslagene, er et tegn på at vi er for lette å overse, sier artikkelforfatterne. På bildet mottar kommunalminister Liv Signe Navarsete og næringsminister Trond Giske innstillingen fra Sørlandsutvalget av leder Torunn Lauvdal. FOTO: ARKIV

Puslete fra Sørlandsutvalget

Forslagene fra Sørlandsutvalget er gode og ukontroversielle, men puslete. Hadde Nord-Norge nøyd seg med å lansere tiltak for en halv milliard når regjeringen ber om innspill som kan styrke landsdelen? Neppe. Hvor er de store grepene og nytenkningen?