Straiskleiva

Åpent brev til den kommunale ledelse i Kristiansand v/ ordføreren.